Palimpsesto
Palimpsesto 3 170x 125cm. Oleo sobre tela 2017

<< previous next >>